?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 生化危机游戏_生化危机单机游戏下蝲_生化危机pd游戏_当游|?/title> <meta name="keywords" content="生化危机游戏,生化危机单机游戏,生化危机pd游戏" /> <meta name="description" content="生化危机游戏对于熟悉单机游戏的玩家来说一定不会陌生,而由于生化危机单机游戏的高涨人气Q也使得许多导演以游戏ؓ剧本拍摄了众多同名媄片,q受C一致好评,而小~在q里将PC上生化危机系列游戏整理成大全分nl大Ӟ希望玩家会喜Ƣ? /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/cui.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/comm.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/othe/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/comm.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/uaredirect.js"></script> <script type="text/javascript">uaredirect("http://m.3h3.com/k/188/");</script> <script type="application/ld+json">{"pubDate": "2014-09-03T15:26:27","upDate": "2020-01-22T10:10:17"}</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wp"> <div id="hd3_bg"> <div id="hd3"> <div class="logo l"><a href="http://www.vttrwnty.buzz">单机游戏下蝲基地</a></div> <div class="r"> <a href="http://www.vttrwnty.buzz">单机首页</a> | <a href="/danji/">单机游戏</a> | <a href="/jieji/">街机游戏</a> | <a href="/patch/">补丁工具</a> | <a href="/info/">游戏资讯</a> | <a href="/gl/">游戏ȝ</a> | <a href="/meitu/">游戏囄</a> | <a href="/video/">游戏视频</a> </div> </div> </div> <div class="h"></div> <div id="bd"> <!--M开?-> <div class="ad"><img src="" alt="生化危机游戏_生化危机单机游戏下蝲_生化危机pd游戏_当游|?></div> <div class="h"></div> <div id="single_down"> <dl id="shyx"> <dt><span><b><em id="show-amount">33</em></b> ƾ游?/span><strong>生化危机pd游戏</strong></dt> <dd> <p><p>  <strong>生化危机游戏</strong>从第一ơ问世到现在已经l历了非常多个年_而且每年的更新换代都带给我们全新的体验,如今又出C许多Ҏ生化危机单机游戏所改编的电׃品,也进一步oq款丧尸cL戏变得更吸引人?br />  而小~在q将要ؓ大家带来的便是所有PC生化危机游戏的大合集Q不仅涵盖了l典老作品也有许多优U的新作大作,其中一定会有一N合你?/p></p> </dd> </dl> <!--#intro wraper --> <div class="h"></div> <div class="bor fix pl10"> <ul class="list-pic fix" id="dlist"> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 23.3 GB</p> <a href="/danji/193746.html" target="_blank"><img alt="生化危机抉|计划" src="http://pic.3h3.com/up/2020-9/2020948543_587.jpg"><span>生化危机抉|计划</span></a> <a href="/danji/193746.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> .0 KB</p> <a href="/danji/182137.html" target="_blank"><img alt="生化危机8:村庄" src="http://pic.3h3.com/up/2020-6/202068133816_346.jpg"><span>生化危机8:村庄</span></a> <a href="/danji/182137.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 4.5 GB</p> <a href="/danji/170630.html" target="_blank"><img alt="生化危机3重制版试玩版" src="http://pic.3h3.com/up/2020-3/2020320135617_280.jpg"><span>生化危机3重制版试玩版</span></a> <a href="/danji/170630.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 20.4 GB</p> <a href="/danji/159684.html" target="_blank"><img alt="生化危机3:重制? src="http://pic.3h3.com/up/2019-12/201912894513_442.png"><span>生化危机3:重制?/span></a> <a href="/danji/159684.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 22.8 GB</p> <a href="/danji/100354.html" target="_blank"><img alt="生化危机2:重制? src="http://pic.3h3.com/up/2018-6/201861214456_123.jpg"><span>生化危机2:重制?/span></a> <a href="/danji/100354.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 176.6 MB</p> <a href="/danji/65252.html" target="_blank"><img alt="生化危机4乙女? src="http://pic.3h3.com/up/2017-4/201741110829.jpg"><span>生化危机4乙女?/span></a> <a href="/danji/65252.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 19.2 GB</p> <a href="/danji/57809.html" target="_blank"><img alt="生化危机7" src="http://pic.3h3.com/up/2016-12/2016121983949.jpg"><span>生化危机7</span></a> <a href="/danji/57809.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 3.7 GB</p> <a href="/danji/48975.html" target="_blank"><img alt="生化危机Q保护伞队" src="http://pic.3h3.com/up/2016-6/201662010129.jpg"><span>生化危机Q保护伞队</span></a> <a href="/danji/48975.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 10.7 GB</p> <a href="/danji/41824.html" target="_blank"><img alt="生化危机0高清重制? src="http://pic.3h3.com/up/2016-1/201611713639.jpg"><span>生化危机0高清重制?/span></a> <a href="/danji/41824.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 44.7 MB</p> <a href="/danji/41210.html" target="_blank"><img alt="3D生化危机行尸走肉电脑? src="http://pic.3h3.com/up/2015-12/2015122614227.jpg"><span>3D生化危机行尸走肉电脑?/span></a> <a href="/danji/41210.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 2.6 GB</p> <a href="/danji/33113.html" target="_blank"><img alt="生化危机Q代L|妮? src="http://pic.3h3.com/up/2015-7/20157494330.jpg"><span>生化危机Q代L|妮?/span></a> <a href="/danji/33113.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 8.2 GB</p> <a href="/danji/28179.html" target="_blank"><img alt="生化危机5Q黄金版" src="http://pic.3h3.com/up/2015-3/2015330131357.jpg"><span>生化危机5Q黄金版</span></a> <a href="/danji/28179.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 2.7 GB</p> <a href="/danji/27309.html" target="_blank"><img alt="生化危机Q启C录2W三? src="http://pic.3h3.com/up/2015-3/20153111478.jpg"><span>生化危机Q启C录2W三?/span></a> <a href="/danji/27309.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 6.7 GB</p> <a href="/danji/26947.html" target="_blank"><img alt="生化危机Q启C录2W二? src="http://pic.3h3.com/up/2015-3/201534154523.jpg"><span>生化危机Q启C录2W二?/span></a> <a href="/danji/26947.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>J体中文</em></i> 17.3 GB</p> <a href="/danji/26944.html" target="_blank"><img alt="生化危机Q启C录2W一? src="http://pic.3h3.com/up/2015-3/201534152232.jpg"><span>生化危机Q启C录2W一?/span></a> <a href="/danji/26944.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> .0 KB</p> <a href="/danji/25276.html" target="_blank"><img alt="生化危机7" src="http://pic.3h3.com/up/2016-12/2016121983949.jpg"><span>生化危机7</span></a> <a href="/danji/25276.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>J体中文</em></i> 14.3 GB</p> <a href="/danji/23522.html" target="_blank"><img alt="生化危机Q启C录2" src="http://pic.3h3.com/up/2015-2/2015225141756.jpg"><span>生化危机Q启C录2</span></a> <a href="/danji/23522.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 16.4 GB</p> <a href="/danji/23085.html" target="_blank"><img alt="生化危机HD重制? src="http://pic.3h3.com/up/2019-8/2019813153448_959.jpg"><span>生化危机HD重制?/span></a> <a href="/danji/23085.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 403.9 MB</p> <a href="/danji/17355.html" target="_blank"><img alt="CS反恐_英生化危机竞技? src="http://pic.3h3.com/up/2014-4/20144148528.jpg"><span>CS反恐_英生化危机竞技?/span></a> <a href="/danji/17355.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 7.5 GB</p> <a href="/danji/15847.html" target="_blank"><img alt="生化危机4l极HD? src="http://pic.3h3.com/up/2014-2/201421310421.jpg"><span>生化危机4l极HD?/span></a> <a href="/danji/15847.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 17.4 MB</p> <a href="/danji/15306.html" target="_blank"><img alt="生化危机之暴d电脑版" src="http://pic.3h3.com/up/2014-1/201411691826.jpg"><span>生化危机之暴d电脑版</span></a> <a href="/danji/15306.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="其他游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 181.0 MB</p> <a href="/moniqi/14105.html" target="_blank"><img alt="生化危机枪下渔R2代号l罗妮卡" src="http://pic.3h3.com/up/2013-12/20131212153825.jpg"><span>生化危机枪下渔R2代号l罗妮卡</span></a> <a href="/moniqi/14105.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 77.3 MB</p> <a href="/danji/11773.html" target="_blank"><img alt="野比大雄的生化危机噩梦之? src="http://pic.3h3.com/up/2013-9/201391295611.jpg"><span>野比大雄的生化危机噩梦之?/span></a> <a href="/danji/11773.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 379.6 MB</p> <a href="/danji/10442.html" target="_blank"><img alt="生化危机枪下渔R" src="http://pic.3h3.com/up/2013-7/201372515187.jpg"><span>生化危机枪下渔R</span></a> <a href="/danji/10442.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 5.8 GB</p> <a href="/danji/10391.html" target="_blank"><img alt="生化危机熊市行? src="http://pic.3h3.com/up/2013-7/2013723104048.jpg"><span>生化危机熊市行?/span></a> <a href="/danji/10391.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>多国语言[中文]</em></i> 7.0 GB</p> <a href="/danji/8316.html" target="_blank"><img alt="生化危机启示录HD" src="http://pic.3h3.com/up/2013-5/201351510569.jpg"><span>生化危机启示录HD</span></a> <a href="/danji/8316.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>英文</em></i> 337.8 MB</p> <a href="/danji/3570.html" target="_blank"><img alt="生化危机1" src="http://pic.3h3.com/up/2012-11/20121117162333.jpg"><span>生化危机1</span></a> <a href="/danji/3570.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 235.6 MB</p> <a href="/danji/3569.html" target="_blank"><img alt="生化危机2" src="http://pic.3h3.com/up/2012-11/2012111716035.jpg"><span>生化危机2</span></a> <a href="/danji/3569.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="击游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 290.9 MB</p> <a href="/danji/3568.html" target="_blank"><img alt="生化危机3" src="http://pic.3h3.com/up/2012-11/20121117152036.jpg"><span>生化危机3</span></a> <a href="/danji/3568.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>英文</em></i> 43.4 MB</p> <a href="/danji/2907.html" target="_blank"><img alt="多啦a梦之大雄的生化危? src="http://pic.3h3.com/up/2012-10/2012102995343.jpg"><span>多啦a梦之大雄的生化危?/span></a> <a href="/danji/2907.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 12.4 GB</p> <a href="/danji/1695.html" target="_blank"><img alt="生化危机6" src="http://pic.3h3.com/up/2012-9/2012921174130.jpg"><span>生化危机6</span></a> <a href="/danji/1695.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 1.2 GB</p> <a href="/danji/318.html" target="_blank"><img alt="生化危机4" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/2012811102955.jpg"><span>生化危机4</span></a> <a href="/danji/318.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 8.2 GB</p> <a href="/danji/183.html" target="_blank"><img alt="生化危机5" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/20128615741.jpg"><span>生化危机5</span></a> <a href="/danji/183.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> </ul><a class="moreTab" href="javascript:;" onclick="dopage()" rel="nofollow">下一↓</a><br> </div> <!--#list-wrap --> <div class="h"></div> <div class="single-cl"> <p> <a href="/k/qwsjappdq/">味C交APP大全</a> <a href="/k/zhuaguiyxdq/">抓鬼游戏大全</a> <a href="/k/HealingGame/">LpL游推?/a> <a href="/k/BaldursGate3Mods/">博d之门3MOD大全</a> <a href="/k/sjzddjqtj/">手机自动点击器推?/a> <a href="/k/srpgyxynx/">srpg游戏有哪?/a> <a href="/k/zdgjrj/">自动x软g</a> <a href="/k/daglrjynx/">案理软g有哪?/a> <a href="/k/wmdjyxtj/">唯美单机游戏推荐</a> <a href="/k/djjjqyx/">多结局剧情游戏</a> <a href="/k/gzyddjyxdq/">高自由度单机游戏大全</a> <a href="/k/rjappdq/">日剧app大全</a> <a href="/k/yueyuyxdq/">狱游戏大全</a> <a href="/k/PsychologicalHorrorGames/">心理恐怖游?/a> <a href="/k/pyrj/">配音软g</a> </p> </div> </div> <div class="c"></div> <!-- bd end --> </div> <div class="h20"></div> <div id="fd"> <div> <p><a href="/app/about.html">关于当游</a> | <a href="/app/Contact.html">联系当游</a> | <a href="/app/ad.html">q告合作</a> | <a href="/app/downhelp.html">下蝲帮助</a> | <a href="/app/map.html">|站地图</a> | <script type="text/javascript" src="/inc/count.js"></script> <br /> 多<a href="http://www.vttrwnty.buzz">好玩的单机游?/a>下蝲基地 当游|(3h3.comQ?a href="http://www.vttrwnty.buzz">单机游戏</a> 当快? <br /> Copyright 2012-2013 www.vttrwnty.buzz 版权所?ICP?6019006?</p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/js/key.js"></script> <script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/jquery-min.js"></script> <script type="text/javascript"> var id = 188;</script><script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/common.js" ></script> <script> var isNotGm = false; var num = 1; function dopage() { var p = num + 1; var addbuding = $("#dlist"); var weburl = "http://www.vttrwnty.buzz/"; var baseurl = weburl + "getpatch.asp?action=1&keyid=188&p=" + p; $.ajax({ url: baseurl, async: false, dataType: 'json', success: function (data) { var htmlstr = "" var i = 1; $.each(data, function (a, b) { var number = (i / 3); var sty = ""; if (parseInt(number) == number) { sty = "style='margin-right: 0px;'"; } var resver = b.resVer ? b.resVer : ""; var softsize = b.ressize; if (softsize < 1024) { softsize = softsize + "K"; } else if (softsize > 1024 && softsize < 1048576) { softsize = Math.round((softsize / 1024) * 10) / 10 + "M"; } else { softsize = Math.round((softsize / 1048576) * 10) / 10 + "G"; } var previmgs = b.PreviewImg; var previmg = ""; if (previmgs.indexOf(",") > 0) { previmgArr = previmgs.split(","); previmg = previmgArr[0]; } else { previmg = b.PreviewImg; } htmlstr += '<li category="' + b.catalogName + '"><p><i><em>' + b.ResLanguage + '</em></i>' + softsize + '</p><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank"><img alt="' + b.ResName + '" src="' + b.SmallImg + '"><span>' + b.ResName + '</span></a><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a></li>' //htmlstr = htmlstr + "<li " + sty + ">"; //htmlstr = htmlstr + "<p><a href='/patch/" + b.ID + ".html' class='img' preview='" + previmg + "' target='_blank'><img src='" + b.SmallImg + "'></a><i><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'><strong>" + b.ResName + "</strong></a><span class='xj lstar" + b.ResRank + "'>{:</span><span class='bb'>" + resver + "</span><span class='time'>" + b.UpdateTime + "</span><span class='size'>" + softsize + "</span><span class='lan'>" + b.ResLanguage + "</span></i><s><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'>下蝲</a></s><em><font>推荐理由:</font><strong>" + b.authorEmail + "</strong></em></p>"; //htmlstr = htmlstr + "</li>"; i++; }); addbuding.append(htmlstr); num++; } }); } List = { // just change this method on every template you need getItems: function () { return document.getElementById("dlist").getElementsByTagName("li"); }, init: function () { this.items = this.getItems(); return this; }, each: function (yield) { for (var i = 0, l = this.items.length; i < l; i++) { var item = this.items[i] yield(item, item.getAttribute("category")) } } } var Filter = function (list) { this.initCategroy(); this.length = this.count(list); this.hideBanner(); this.showAmount(); }; Filter.prototype = { count: function (list) { var that = this, length = 0; list.each(function (item, categroy) { ; if (that.notGame(categroy)) { isNotGm = true; item.style.display = "none"; } else { length++; } }) return length; }, hideBanner: function () { var banner = document.getElementsByTagName("img")[0]; if (banner.src == window.location.href) { banner.style.display = "none"; } }, showAmount: function () { var amount = document.getElementById("show-amount"); //if (isNotGm) amount.innerHTML = this.length; //因ؓҎ分页Q取消只dW一|据量Q改取{$modnum}总量 //if (this.length < 30) { $(".moreTab").css("display", "none"); } amount.parentNode.parentNode.style.display = "inline"; }, initCategroy: function () { var categroy = "免CD补丁,升补丁,汉化补丁,游戏存,修改?游戏工具,游戏地图,游戏MOD,游戏其他".split(","); var hash = {} for (var i = 0, l = categroy.length; i < l; i++) { hash[categroy[i]] = true; } this.filterCategroy = hash; }, notGame: function (c) { return this.filterCategroy[c] || false; } }; new Filter(List.init()); </script> <script type="text/javascript"> var _webInfo = {};_webInfo={userid1:"59",userid2:"56",Type:"3",DateTime:"2020/1/22",Id:"188"};</script> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="/template/3h3/js/dxinfo.js"></script> <a href="http://www.vttrwnty.buzz/"><span class="STYLE1">ֽ齫ôƵ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.olytaa.buzz">ʱʱʼƻ</a> <a href="http://www.3843202.buzz">981appƻ</a> <a href="http://www.5841097.buzz">ʱʱƽ̨</a> <a href="http://www.358932.buzz">3Ԥ</a> <a href="http://www.0507354.buzz">2014</a> <a href="http://www.sbjkhsxi.buzz">˲ҪǮ齫</a> <a href="http://www.tsdpzrlk.buzz">ɶ齫΢Ⱥ</a> <a href="http://www.byvott.buzz">pk10</a> <a href="http://www.178201.buzz">ѡ30ѡ5</a> <a href="http://www.714405.buzz">ʮһѡӱ</a> <a href="http://www.wdxaxy.buzz">͸淨нͼ</a> <a href="http://www.3648839.buzz">Ů</a> <a href="http://www.vbrfxmcj.buzz">ϲ齫ô</a> <a href="http://www.lzfmpzmx.buzz">ֻϷapp</a> <a href="http://www.3947487.buzz">òϲ</a> <a href="http://www.217345.buzz">б2020¿</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>