?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 宠物精灉|戏大全_口袋妖怪游戏下载_奇宝贝游戏中文版_当游|?/title> <meta name="keywords" content="奇宝贝游戏,宠物精灉|?口袋妖怪游?奇宝贝单机游戏 宠物精灵单机游?口袋妖怪单机游? /> <meta name="description" content="宠物精灉|戏大全(又称奇宝贝游戏Q是q典日本动漫改~的游戏作品Q曾在某个时间里其h气度在世界领域达C前所未有的程度,其他游戏全都望尘莫及Q不q至今ؓ止神奇宝贝单机游戏(又称物小_单机游戏Q依然层ZIP占据着大量的新老玩家玩家? /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/cui.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/comm.css" /> <link rel="stylesheet" href="/template/3h3/images/othe/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/comm.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/3h3/js/uaredirect.js"></script> <script type="text/javascript">uaredirect("http://m.3h3.com/k/pokemon/");</script> <script type="application/ld+json">{"pubDate": "2014-10-16T11:25:12","upDate": "2014-10-16T11:25:12"}</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="wp"> <div id="hd3_bg"> <div id="hd3"> <div class="logo l"><a href="http://www.vttrwnty.buzz">单机游戏下蝲基地</a></div> <div class="r"> <a href="http://www.vttrwnty.buzz">单机首页</a> | <a href="/danji/">单机游戏</a> | <a href="/jieji/">街机游戏</a> | <a href="/patch/">补丁工具</a> | <a href="/info/">游戏资讯</a> | <a href="/gl/">游戏ȝ</a> | <a href="/meitu/">游戏囄</a> | <a href="/video/">游戏视频</a> </div> </div> </div> <div class="h"></div> <div id="bd"> <!--M开?-> <div class="ad"><img src="http://pic.3h3.com/up/2013-10/20131022174055.jpg" alt="宠物精灉|戏大全_口袋妖怪游戏下载_奇宝贝游戏中文版_当游|?></div> <div class="h"></div> <div id="single_down"> <dl id="shyx"> <dt><span><b><em id="show-amount">156</em></b> ƾ游?/span><strong>宠物精灉|戏大?/strong></dt> <dd> <p>  <strong>宠物精灉|戏大?/strong>Q又U神奇宝贝游戏)?5后到95前这10q间出生的少q心目中都有一D与其不可磨灭的因缘Q同样小~也不例外?br />  怿最初接触到奇宝贝单机游戏Q又U物精灵单机游戏)的玩家是在GBA上,当时的?a href="http://www.vttrwnty.buzz/moniqi/683.html" target="_blank">口袋妖怪红宝石</a>》和?a href="http://www.vttrwnty.buzz/moniqi/724.html" target="_blank">口袋妖怪蓝宝石</a>》都是同学们必备的游戏,后来随着伟大U学的进步,NDSQPCQPS2开始变得普及,而神奇宝贝游戏也开始进军各U^収ͼ除了最l典的RPGcL戏外Q也开始推出其他类别的作品Q其中有横版q关cR动作格斗类、甚臌有射ȝ的,虽然奇宝贝们已l离我们很远但在大家的心中依然占据着一定的CQ下面是为大家整理的一些较l典的作品,希望玩家们会喜欢?/p> </dd> </dl> <!--#intro wraper --> <div class="h"></div> <div class="bor fix pl10"> <ul class="list-pic fix" id="dlist"> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 18.4 MB</p> <a href="/moniqi/151.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪钻石珍? src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/201284152611.jpg"><span>口袋妖怪钻石珍?/span></a> <a href="/moniqi/151.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>英文</em></i> 181.4 MB</p> <a href="/danji/5451.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪奇qLE? src="http://pic.3h3.com/up/2013-1/2013118163429.jpg"><span>口袋妖怪奇qLE?/span></a> <a href="/danji/5451.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="NDS游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 36.8 MB</p> <a href="/moniqi/1255.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:金心" src="http://pic.3h3.com/up/2012-9/20129119011.jpg"><span>口袋妖怪:金心</span></a> <a href="/moniqi/1255.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 7.1 MB</p> <a href="/moniqi/15430.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪圣? src="http://pic.3h3.com/up/2014-1/2014120102530.jpg"><span>口袋妖怪圣?/span></a> <a href="/moniqi/15430.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 8.4 MB</p> <a href="/moniqi/6807.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪火U版" src="http://pic.3h3.com/up/2013-3/2013311132316.jpg"><span>口袋妖怪火U版</span></a> <a href="/moniqi/6807.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 15.0 MB</p> <a href="/danji/18435.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:永恒之炎Zero" src="http://pic.3h3.com/up/2014-5/201451994539.jpg"><span>口袋妖怪:永恒之炎Zero</span></a> <a href="/danji/18435.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 8.3 MB</p> <a href="/moniqi/14679.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪白金光" src="http://pic.3h3.com/up/2013-12/2013122995237.jpg"><span>口袋妖怪白金光</span></a> <a href="/moniqi/14679.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 24.0 MB</p> <a href="/danji/10764.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪白? src="http://pic.3h3.com/up/2013-8/201382163758.jpg"><span>口袋妖怪白?/span></a> <a href="/danji/10764.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 8.9 MB</p> <a href="/moniqi/14261.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪绿宝石" src="http://pic.3h3.com/up/2013-12/20131217144426.jpg"><span>口袋妖怪绿宝石</span></a> <a href="/moniqi/14261.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 6.3 MB</p> <a href="/moniqi/724.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪蓝宝石" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/2012827144451.jpg"><span>口袋妖怪蓝宝石</span></a> <a href="/moniqi/724.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 8.2 MB</p> <a href="/danji/48889.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:冠军的旅E? src="http://pic.3h3.com/up/2016-6/2016617145313.jpg"><span>口袋妖怪:冠军的旅E?/span></a> <a href="/danji/48889.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 8.3 MB</p> <a href="/danji/52325.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:光之? src="http://pic.3h3.com/up/2016-8/201683014135.jpg"><span>口袋妖怪:光之?/span></a> <a href="/danji/52325.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 104.7 MB</p> <a href="/az/71945.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪复ȝ解版" src="http://pic.3h3.com/up/2017-7/2017728301.jpg"><span>口袋妖怪复ȝ解版</span></a> <a href="/az/71945.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 152.7 MB</p> <a href="/danji/15636.html" target="_blank"><img alt="口袋世界彩宝? src="http://pic.3h3.com/up/2014-1/2014127141459.jpg"><span>口袋世界彩宝?/span></a> <a href="/danji/15636.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 6.3 MB</p> <a href="/moniqi/683.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪红宝石" src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/20128279225.jpg"><span>口袋妖怪红宝石</span></a> <a href="/moniqi/683.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 156.1 MB</p> <a href="/danji/32540.html" target="_blank"><img alt="宠物精灵XY电脑? src="http://pic.3h3.com/up/2016-7/2016719163327.jpg"><span>宠物精灵XY电脑?/span></a> <a href="/danji/32540.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 253.3 MB</p> <a href="/danji/15101.html" target="_blank"><img alt="原生?:华丽的冒? src="http://pic.3h3.com/up/2014-1/201411092624.jpg"><span>原生?:华丽的冒?/span></a> <a href="/danji/15101.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="NDS游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 16.6 MB</p> <a href="/moniqi/155.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪珍? src="http://pic.3h3.com/up/2012-8/201284163224.jpg"><span>口袋妖怪珍?/span></a> <a href="/moniqi/155.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 404.0 KB</p> <a href="/danji/112427.html" target="_blank"><img alt="_宝可梦Lets Go" src="http://pic.3h3.com/up/2018-10/2018102011539_079.jpg"><span>_宝可梦Lets Go</span></a> <a href="/danji/112427.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 15.8 MB</p> <a href="/moniqi/11807.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪钻? src="http://pic.3h3.com/up/2013-9/201391414120.jpg"><span>口袋妖怪钻?/span></a> <a href="/moniqi/11807.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 8.0 MB</p> <a href="/moniqi/14919.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪罪恶的世界" src="http://pic.3h3.com/up/2014-1/20141694926.jpg"><span>口袋妖怪罪恶的世界</span></a> <a href="/moniqi/14919.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>日文</em></i> 153.0 MB</p> <a href="/danji/16259.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪大乱斗" src="http://pic.3h3.com/up/2014-3/201434143529.jpg"><span>口袋妖怪大乱斗</span></a> <a href="/danji/16259.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="动作冒险" > <p><i><em>中文</em></i> 8.4 MB</p> <a href="/danji/48722.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:生与? src="http://pic.3h3.com/up/2016-6/201661416516.jpg"><span>口袋妖怪:生与?/span></a> <a href="/danji/48722.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 7.2 MB</p> <a href="/moniqi/50265.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:闪耀? src="http://pic.3h3.com/up/2016-7/201671715103.jpg"><span>口袋妖怪:闪耀?/span></a> <a href="/moniqi/50265.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 8.8 MB</p> <a href="/danji/52295.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:伏特皮卡? src="http://pic.3h3.com/up/2016-8/201683093852.jpg"><span>口袋妖怪:伏特皮卡?/span></a> <a href="/danji/52295.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 8.4 MB</p> <a href="/moniqi/50319.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:|恶的世? src="http://pic.3h3.com/up/2016-7/201671816330.jpg"><span>口袋妖怪:|恶的世?/span></a> <a href="/moniqi/50319.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="GBA游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 7.5 MB</p> <a href="/moniqi/50123.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪:怪蜀黍传? src="http://pic.3h3.com/up/2016-7/201671316823.jpg"><span>口袋妖怪:怪蜀黍传?/span></a> <a href="/moniqi/50123.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="休闲益智" > <p><i><em>中文</em></i> 38.1 MB</p> <a href="/danji/40781.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪单机版电脑? src="http://pic.3h3.com/up/2015-12/2015121914291.jpg"><span>口袋妖怪单机版电脑?/span></a> <a href="/danji/40781.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="角色扮演" > <p><i><em>中文</em></i> 976.0 MB</p> <a href="/danji/140820.html" target="_blank"><img alt="_宝可梦:U色传说" src="http://pic.3h3.com/up/2019-6/2019625101655_501.png"><span>_宝可梦:U色传说</span></a> <a href="/danji/140820.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> <li category ="NDS游戏" > <p><i><em>中文</em></i> 23.8 MB</p> <a href="/moniqi/1361.html" target="_blank"><img alt="口袋妖怪守护?融合" src="http://pic.3h3.com/up/2012-9/2012913111357.jpg"><span>口袋妖怪守护?融合</span></a> <a href="/moniqi/1361.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a> </li> </ul><a class="moreTab" href="javascript:;" onclick="dopage()" rel="nofollow">下一↓</a><br> </div> <!--#list-wrap --> <div class="h"></div> <div class="single-cl"> <p> <a href="/k/xssjsydq/">像素击手游大全</a> <a href="/k/DataAnalysis/">数据分析软g哪个最好用</a> <a href="/k/TeamWork/">多h合作游戏推荐</a> <a href="/k/bztcxl/">百战天虫pd</a> <a href="/k/cwfyqdq/">宠物译器大?/a> <a href="/k/qwsjappdq/">味C交APP大全</a> <a href="/k/zhuaguiyxdq/">抓鬼游戏大全</a> <a href="/k/HealingGame/">LpL游推?/a> <a href="/k/BaldursGate3Mods/">博d之门3MOD大全</a> <a href="/k/sjzddjqtj/">手机自动点击器推?/a> <a href="/k/srpgyxynx/">srpg游戏有哪?/a> <a href="/k/zdgjrj/">自动x软g</a> <a href="/k/daglrjynx/">案理软g有哪?/a> <a href="/k/wmdjyxtj/">唯美单机游戏推荐</a> <a href="/k/djjjqyx/">多结局剧情游戏</a> </p> </div> </div> <div class="c"></div> <!-- bd end --> </div> <div class="h20"></div> <div id="fd"> <div> <p><a href="/app/about.html">关于当游</a> | <a href="/app/Contact.html">联系当游</a> | <a href="/app/ad.html">q告合作</a> | <a href="/app/downhelp.html">下蝲帮助</a> | <a href="/app/map.html">|站地图</a> | <script type="text/javascript" src="/inc/count.js"></script> <br /> 多<a href="http://www.vttrwnty.buzz">好玩的单机游?/a>下蝲基地 当游|(3h3.comQ?a href="http://www.vttrwnty.buzz">单机游戏</a> 当快? <br /> Copyright 2012-2013 www.vttrwnty.buzz 版权所?ICP?6019006?</p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/js/key.js"></script> <script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/jquery-min.js"></script> <script type="text/javascript"> var id = 29;</script><script type="text/javascript" src="/skin/keywords_tpl/js/common.js" ></script> <script> var isNotGm = false; var num = 1; function dopage() { var p = num + 1; var addbuding = $("#dlist"); var weburl = "http://www.vttrwnty.buzz/"; var baseurl = weburl + "getpatch.asp?action=1&keyid=pokemon&p=" + p; $.ajax({ url: baseurl, async: false, dataType: 'json', success: function (data) { var htmlstr = "" var i = 1; $.each(data, function (a, b) { var number = (i / 3); var sty = ""; if (parseInt(number) == number) { sty = "style='margin-right: 0px;'"; } var resver = b.resVer ? b.resVer : ""; var softsize = b.ressize; if (softsize < 1024) { softsize = softsize + "K"; } else if (softsize > 1024 && softsize < 1048576) { softsize = Math.round((softsize / 1024) * 10) / 10 + "M"; } else { softsize = Math.round((softsize / 1048576) * 10) / 10 + "G"; } var previmgs = b.PreviewImg; var previmg = ""; if (previmgs.indexOf(",") > 0) { previmgArr = previmgs.split(","); previmg = previmgArr[0]; } else { previmg = b.PreviewImg; } htmlstr += '<li category="' + b.catalogName + '"><p><i><em>' + b.ResLanguage + '</em></i>' + softsize + '</p><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank"><img alt="' + b.ResName + '" src="' + b.SmallImg + '"><span>' + b.ResName + '</span></a><a href="/danji/' + b.ID + '.html" target="_blank" class="bnt bnt_xz2"></a></li>' //htmlstr = htmlstr + "<li " + sty + ">"; //htmlstr = htmlstr + "<p><a href='/patch/" + b.ID + ".html' class='img' preview='" + previmg + "' target='_blank'><img src='" + b.SmallImg + "'></a><i><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'><strong>" + b.ResName + "</strong></a><span class='xj lstar" + b.ResRank + "'>{:</span><span class='bb'>" + resver + "</span><span class='time'>" + b.UpdateTime + "</span><span class='size'>" + softsize + "</span><span class='lan'>" + b.ResLanguage + "</span></i><s><a href='/patch/" + b.ID + ".html' target='_blank'>下蝲</a></s><em><font>推荐理由:</font><strong>" + b.authorEmail + "</strong></em></p>"; //htmlstr = htmlstr + "</li>"; i++; }); addbuding.append(htmlstr); num++; } }); } List = { // just change this method on every template you need getItems: function () { return document.getElementById("dlist").getElementsByTagName("li"); }, init: function () { this.items = this.getItems(); return this; }, each: function (yield) { for (var i = 0, l = this.items.length; i < l; i++) { var item = this.items[i] yield(item, item.getAttribute("category")) } } } var Filter = function (list) { this.initCategroy(); this.length = this.count(list); this.hideBanner(); this.showAmount(); }; Filter.prototype = { count: function (list) { var that = this, length = 0; list.each(function (item, categroy) { ; if (that.notGame(categroy)) { isNotGm = true; item.style.display = "none"; } else { length++; } }) return length; }, hideBanner: function () { var banner = document.getElementsByTagName("img")[0]; if (banner.src == window.location.href) { banner.style.display = "none"; } }, showAmount: function () { var amount = document.getElementById("show-amount"); //if (isNotGm) amount.innerHTML = this.length; //因ؓҎ分页Q取消只dW一|据量Q改取{$modnum}总量 //if (this.length < 30) { $(".moreTab").css("display", "none"); } amount.parentNode.parentNode.style.display = "inline"; }, initCategroy: function () { var categroy = "免CD补丁,升补丁,汉化补丁,游戏存,修改?游戏工具,游戏地图,游戏MOD,游戏其他".split(","); var hash = {} for (var i = 0, l = categroy.length; i < l; i++) { hash[categroy[i]] = true; } this.filterCategroy = hash; }, notGame: function (c) { return this.filterCategroy[c] || false; } }; new Filter(List.init()); </script> <script type="text/javascript"> var _webInfo = {};_webInfo={userid1:"18",userid2:"56",Type:"3",DateTime:"2014/10/16",Id:"29"};</script> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="/template/3h3/js/dxinfo.js"></script> <a href="http://www.vttrwnty.buzz/"><span class="STYLE1">ֽ齫ôƵ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="//" target="_blank">955</a}| <a href="//" target="_blank">552</a}| <a href="//" target="_blank">293</a}| <a href="//" target="_blank">284</a}| <a href="//" target="_blank">791</a}| <a href="//" target="_blank">891</a}| <a href="//" target="_blank">383</a}| <a href="//" target="_blank">138</a}| <a href="//" target="_blank">892</a}| <a href="//" target="_blank">910</a}| <a href="//" target="_blank">790</a}| <a href="//" target="_blank">946</a}| <a href="//" target="_blank">895</a}| <a href="//" target="_blank">841</a}| <a href="//" target="_blank">110</a}| <a href="//" target="_blank">723</a}| <a href="//" target="_blank">521</a}| <a href="//" target="_blank">924</a}| <a href="//" target="_blank">305</a}| <a href="//" target="_blank">432</a}| <a href="//" target="_blank">559</a}| <a href="//" target="_blank">341</a}| <a href="//" target="_blank">537</a}| <a href="//" target="_blank">444</a}| <a href="//" target="_blank">98</a}| <a href="//" target="_blank">18</a}| <a href="//" target="_blank">7</a}| <a href="//" target="_blank">979</a}| <a href="//" target="_blank">899</a}| <a href="//" target="_blank">402</a}| <a href="//" target="_blank">628</a}| <a href="//" target="_blank">532</a}| <a href="//" target="_blank">367</a}| <a href="//" target="_blank">590</a}| <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>